Psychoterapia pre dospelých

Naše centrum nie je zaradené do siete zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tzn. nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky...

Psychoterapia je dlhodobejšia práca s klientom. Ide v nej o liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami, ako sú rozhovor, neverbálne správanie, emócie, vytváranie vzťahu...

Možno máte obavy, ako vlastne prebieha psychoterapia a čo sa bude diať. Prečítajte si, ako zvyčajne prebieha prvé stretnutie, aké...

Naše centrum nie je zaradené do siete zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tzn. nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky...

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka Okruhy: psychoterapia dospelých

...