výber strednej školy

Workshop pre rodičov detí, ktoré stoja na prahu voľby povolania a výberu strednej (ale aj vysokej) školy. Ako táto voľba...