dietaaja.sk - Centrum pre rodinu Kvapka Blog

Bibiana Helexová

Poradenská psychologička, psychoterapeutka Okruhy: psychoterapia detí a dospievajúcich, konfliktné vzťahy dieťa-rodina-škola-kamarát.

Hana Celušáková

Klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka, dula Okruhy: psychoterapia dospelých, príprava na pôrod a rodičovstvo, psychické komplikácie v súvislosti s reprodukčným zdravím – reprodukčnými stratami, tehotenstvom, pôrodom, šestonedelím.

Gabriela Lakoštíková

Psychologička, gestalt psychoterapeutka, školiteľka Okruhy: psychoterapia pre dospelých a mladistvých, diagnostika porúch autistického spektra, psychosomatické ťažkosti, podpora rodičovských zručností, osobnostný rast, ťažkosti s prežívaním (emočná nestabilnosť, úzkosť, depresia), práca s traumou.