Vyberáme s deťmi strednú školu (a aj vysokú)

Workshop pre rodičov detí, ktoré stoja na prahu voľby povolania a výberu strednej (ale aj vysokej) školy. Ako táto voľba ovplyvní život vás a vašich detí?

Vyberáme s deťmi strednú školu …

… a možno váhame, ako rodičia môžu podporiť dieťa v správnej voľbe alebo kedy je vlastne ten správny čas uvažovať o budúcnosti.

z cyklu Podvečery v Kvapke

S prichádzajúcou zimou sme pre Vás pripravili podvečery v našom Centre pre rodinu Kvapka venované častým témam – otáznikom rodičovstva. Tento workshop dávame najmä do pozornosti rodičov 13 – 15 (18) ročných detí, ktorí riešia kedy a kde začať s voľbou povolania, výberom strednej školy a čo urobiť preto, aby táto voľba bola tá správna (a tiež, čo s tým, ak aj nebude…)

Prečo prísť:

Samotný výber strednej školy sa týka najmä žiakov v deviatom ročníku ZŠ. Sú tu však aj výnimky: napr. gymnáziá s 8-ročným štúdiom, ktoré prijímajú už žiakov so skončeným 5. ročníkom ZŠ, ako aj gymnáziá s bilingválnym 5-ročným štúdiom. Samostatnou skupinou sú mladí ľudia v 3. ročníkoch SŠ, ktorí si volia maturitné predmety a vyberajú vysoké školy.

Ako rodičia chceme vždy deťom len to najlepšie. Niekedy aj za cenu ich trvalého odporu a nepochopenia našich úmyslov. Niekedy to dobré chceme tvrdohlavo a nepočúvame, čo nám dieťa hovorí. Čo robiť?

Našim cieľom je pomôcť rodičom, aby mohli efektívne podporiť svoje dieťa pri voľbe štúdia a/ alebo povolania.

Na našom podvečernom stretnutí sa dozviete:

  • kedy je ideálny čas začať premýšľať o budúcnosti
  • ako identifikovať a podporiť záujmy dieťaťa
  • ako rozvíjať jeho osobnosť a schopnosti
  • aké sú možnosti, fáza získavania informácií, rozhovory s deťmi
  • duálne vzdelávanie, prepájanie s praxou
  • možnosti kontaktu so školou,  poradňami, kariérovými poradcami

S kým?

Stretnutie vedie Mgr. Mária Rippová, ktorá sa téme venuje vyše 20 rokov, pôsobí v poradenstve pre voľbu povolania a má reálne skúsenosti s umiestňovaním ľudí na trhu práce.

Kde a kedy?        12. 12. 2019          17:00 – 19:30

      Tieto stretnutia sú podporené Nadáciou Tatra banky.

Prihlásenie:

Prihláste sa prosím cez prihlasovací formulár, kapacita nášho centra je obmedzená.

Cena:   25€

Pri účasti rodičovského páru cena 39€ pre pár.

Prihlásenie

Kto je Mária Rippová

Vyštudovala odbor pracovná a organizačná psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1998).

Od ukončenia štúdia sa venuje problematike personálneho poradenstva v rôznych formách. Od 2001 vedie spoločnosť JOBPOINT, v ktorej zároveň pôsobí ako pracovný a organizačný psychológ, venuje sa poradenstvu v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vlastní licenciu SKP, ktorej je zároveň členkou. V roku 2012 ukončila špecializačné štúdium pracovnej a organizačnej psychológie na SZU.

Podmienky účasti

Do kurzu budú zaradené iba tie záujemkyne/záujemcovia, ktorí zaplatia v stanovenom termíne poplatok. Tento poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou workshopu a je nevratný.

Môže sa Vám ešte páčiť...