Výchova – na tú nás v škole nepripravia

Workshop pre rodičov malých detí, ktorí by sa radi dozvedeli viac o veciach, ktoré ovplyvňujú našu výchovu a možno hľadajú odpoveď na otázku – „aké je to vychované dieťa“?

Výchova – na tú nás v škole nepripravia …

… a možno preto často váhame, či to, či ono je správne, či niektoré veci máme, či nemáme robiť, aký bude výsledok, „produkt“ našej výchovy, naše dieťa.

z cyklu Podvečery v Kvapke

S prichádzajúcou zimou sme pre Vás pripravili podvečery v našom Centre pre rodinu Kvapka venované častým témam – otáznikom rodičovstva. Tento workshop dávame najmä do pozornosti rodičov malých detí, ktorí riešia rôzne otázniky vo svojom prístupe k výchove dieťatka.

Prečo prísť:

Výchova je častou témou už u tehotných žien. Predstavujeme si, ako svoje dieťa budeme, či  nebudeme vychovávať. „Najmä nie tak, ako nás vychovávali naši rodičia …“ „Určite nie tak, ako to robí suseda s tým malým vreskľúňom“ „Skúsim nevýchovu…“ a podobne…

Kníh o výchove je na pultoch neúrekom, no niekedy sa ťažko zorientovať v tom, čo je správne/vhodné/použiteľné a sme s tým stotožnení.

Na našom podvečernom stretnutí sa spoločne:

  • nad týmito otázkami zamyslíme,
  • pomenujeme si vývinové zákonitosti, ktoré nutne akýkoľvek náš prístup ovplyvňujú,
  • ponúkneme možnosti pre lepšiu orientáciu pri výber toho „svojho“ prístupu,
  • pristavíme sa pri hraniciach vo výchove,
  • ponúkneme praktické ukážky
  • necháme priestor pre vaše otázky

S kým?

Stretnutím budú sprevádzať Mgr. Mária Kopčíková a Mgr. Bibiana Helexová, ktorá sa práci s deťmi venujú vyše 20 rokov.

Kde a kedy?        7. 11. 2019          16:00 – 19:00

Prihlásenie:

Prihláste sa prosím cez prihlasovací formulár, kapacita nášho centra je obmedzená.

Cena:   25€

Pri účasti rodičovského páru cena 39€ pre pár.

Prihlásenie

Kto sú lektorky

Mgr. Mária Kopčíková 

Štúdium psychológie (FiF UK) ukončila v roku 1998. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (2001). Od roku 2009 je  zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a je tiež jej členkou.

Takmer 10 rokov pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Venovala sa najmä práci s deťmi a s celými triednymi kolektívmi. Od roku 2009 pôsobí v súkromnej praxi. V roku 2018 absolvovala na SZU v špecializačno odbore poradenská psychológia. Pracuje s nastávajúcimi rodičmi, ženami krátko po pôrode a s malými deťmi do 7 rokov a ich rodičmi.

Mgr. Bibiana Helexová

Štúdium psychológie (FiF UK) ukončila v roku 1998. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (2005). Je  zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a je tiež jej členkou.

Pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.  Od roku 2013 pôsobí v súkromnej praxi. V roku 2018 absolvovala na SZU v špecializačno odbore poradenská psychológia. Poskytuje psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre deti a dospievajúcich. 

Podmienky účasti

Do kurzu budú zaradené iba tie záujemkyne/záujemcovia, ktorí zaplatia v stanovenom termíne poplatok. Tento poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou workshopu a je nevratný.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ alebo...

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Kurz je určený pre tehotné maminy alebo páry, ktorým nevyhovuje stretávanie počas pracovného týždňa, alebo majú do pôrodu kratší čas....