Bibiana Helexová

Poradenská psychologička, psychoterapeutka, lektorka
Okruhy: psychoterapia detí a dospievajúcich, výchovné poradenstvo a konzultácie pre rodičov, psychosomatické ťažkosti u detí, sebapoškodzovanie, emočné a vzťahové problémy (rodina-škola-rovesníci).

Mgr. Bibiana Helexová (1975)

Som poradenská psychologička, psychoterapeutka, lektorka

Štúdium psychológie (FiF UK) som ukončila v roku 1998. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v  Psychoterapii zameranej na človeka (Inštitút PCA – Ister). Od roku 2008 som zapísaná  v  Zozname psychoterapeutov SRŠpecializačnú skúšku z poradenskej psychológie som zložila v roku 2018. V roku 2016 som ukončila dlhodobé vzdelávanieArteterapii (B. Albricht). Mám licenciu na výkon praxe v odbore poradenská psychológia a psychoterapia od SKP. Som tiež členkou Slovenskej komory psychológov (SKP). 

Mám dlhoročné skúsenosti z poradenskej praxe v CPPPaP Bratislava III. – individuálna i skupinová práca s deťmi, rodičmi a učiteľmi. Od roku 2013 pôsobím v súkromnej praxi, ako členka tímu v Centre pre rodinu Kvapka.

Poskytujem psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre deti a dospievajúcich. S detskými klientmi sa snažím citlivo preberať ich ťažkosti a trápenia, rovnako pristupujem aj ku komunikácii s rodičmi. Pri práci sa stretávam s témami ako sú:

 • ťažkosti s prežívaním pocitov úzkosti a strachu, smútku, hnevu,
 • depresívne prežívanie,
 • sebapoškodzovanie,
 • zažívanie stresu, sťažovanie sa na bolesti brucha, hlavy (bez zjavnej telesnej príčiny),
 • konfliktné vzťahy s rodičmi, súrodencami, učiteľmi, kamarátmi,
 • problémy so zvládaním zvýšenej agresivity, nepozornosť, hyperaktivita, problémové správanie,
 • tikové prejavy,
 • rozvod rodičov,
 • podpora rodičovských zručností, zvládanie náročných výchovných situácií a iné…

Kontakt

mail: bibiana.helexova@gmail.com

mobil: 0903/ 808709
(volajte prosím cez pracovný týždeň, v čase 9,00 – 16,00 hod., ak nedvíham telefón, pošlite prosím mail alebo sms, skontaktujeme sa hneď, ako to bude možné)

Stručný životopis

V roku 1998 som ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

V rokoch 1997 – 2012 som pracovala ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Venovala som sa tu individuálnej i skupinovej práci s deťmi, mládežou i dospelými (rodičmi a učiteľmi). Pracovala som tiež s problémovými triednymi kolektívmi na ZŠ a SŠ. Súčasťou mojich aktivít bola aj príprava a realizácia rôznych projektov pre skupiny detí i dospelých (s tematikou prevencie drogových závislostí, šikanovania, podpory budovania vzťahu medzi učiteľmi a žiakmi,…).

V rokoch 2002 – 2006 som absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (PCA – Ister) a následne po splnení všetkých požiadaviek som bola v roku 2008 zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR.

Od roku 2013 pôsobím v súkromnej praxi v Centre pre rodinu Kvapka, kde sa zameriavam na poradenskú a psychoterapeutickú prácu s detskými klientmi a dospievajúcimi, vzdelávacie aktivity pre rodičov, učiteľov i zdravotníkov. Zaujíma ma práca s úzkostnými deťmi, zmierňovanie napätia vo vzťahu medzi dieťaťom a rodičom, podpora zvládania náročných situácií v živote detí.

Prácu s klientmi supervidujem a konzultujem s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v poradenskej a terapeutickej oblasti.

Vybrané krátkodobé kurzy/školenia:

 • Workshop PCA v hrovej a filiálnej terapii,
 • Liečenie trpiaceho dieťaťa a nevyhnutné podmienky terapie hrou (G. Landreth, USA),
 • Využitie expresívnych techník v skupinovej terapii s adolescentmi a mladými dospelými (D. Sweeney, USA),
 • Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie I a II,
 • Ako nevyhorieť pri pomáhaní,
 • Domáce násilie – jeho podstata a prevencia,
 • Familienbrett – rodinná doska – workshop,
 • Liečenie následkov interpersonálnej traumy & ťažkostí s attachmentom (Sue C. Bratton, USA),
 • Vzťahová väzba – teória a prax,
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami,
 • Motivačné rozhovory s deťmi a mladými,
 • Poruchy autistického spektra,
 • Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých,
 • Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou,
 • Poruchy príjmu potravy u detí,
 • Arteterapeutické intervencie pre deti s traumou a Vedená kresba (C. Elbrecht, Austrália)

Autogénny tréning a iné…

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Psychologička, lektorka Okruhy: výchovné problémy u malých detí (0 – 7 rokov), poradenstvo pre rodičov v období prvého roka života...

Klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka, dula Okruhy: psychoterapia dospelých, príprava na pôrod a rodičovstvo, psychické komplikácie v súvislosti s reprodukčným zdravím...

Psychologička, gestalt psychoterapeutka, školiteľka Okruhy: psychoterapia pre dospelých, mladistvých i deti, diagnostika porúch autistického spektra, psychosomatické ťažkosti, konzultácie pre rodičov...