Bibiana Helexová

Poradenská psychologička, psychoterapeutka
Okruhy: psychoterapia detí a dospievajúcich, konfliktné vzťahy dieťa-rodina-škola-kamarát.

Mgr. Bibiana Helexová (1975)

Som poradenská psychologička, psychoterapeutka

Štúdium psychológie (FiF UK) som ukončila v roku 1998. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v  Psychoterapii zameranej na človeka (Inštitút PCA – Ister). Od roku 2008 som zapísaná  v  Zozname psychoterapeutov SR. V roku 2013 som bola zapísaná do registra Slovenskej komory psychológov. 

Mám dlhoročné skúsenosti z poradenskej praxe v CPPPaP Bratislava III. – individuálna i skupinová práca s deťmi, rodičmi a učiteľmi. Od roku 2013 pôsobím v súkromnej praxi, ako členka tímu v Centre pre rodinu Kvapka. Dopĺňam si ďalšie vzdelanie na SZU v Bratislave, aktuálne aj v Arteterapii (B. Albricht).

Poskytujem psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre deti a dospievajúcich. S detskými klientmi sa snažím citlivo preberať ich ťažkosti a trápenia, rovnako pristupujem aj ku komunikácii s rodičmi. Pri práci sa stretávam s témami ako sú:

  • prežívanie pocitov úzkosti a strachu, smútku
  • zažívanie stresu, sťažovanie sa na bolesti brucha, hlavy (bez zjavnej telesnej príčiny)
  • klamanie, krádeže, sebapoškodzovanie
  • konfliktné vzťahy s rodičmi, súrodencami, učiteľmi, kamarátmi
  • zvládanie zvýšenej agresivity
  • problémy s pozornosťou, hyperaktivita (prejavy ADHD)

Momentálne mám príjem nových klientov / klientiek pozastavený do augusta 2022, píšte mi prosím v prípade záujmu po 10. auguste 2022.

Kontakt

mail: bibiana.helexova@gmail.com

mobil: 0903/ 808709
(volajte prosím cez pracovný týždeň, v čase 9,00 – 16,00 hod., ak nedvíham telefón, pošlite prosím mail alebo sms, skontaktujeme sa hneď, ako to bude možné)

Stručný životopis

V roku 1998 som ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

V rokoch 1997 – 2012 som pracovala ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Venovala som sa tu individuálnej i skupinovej práci s deťmi, mládežou i dospelými (rodičmi a učiteľmi). Pracovala som tiež s problémovými triednymi kolektívmi na ZŠ a SŠ. Súčasťou mojich aktivít bola aj príprava a realizácia rôznych projektov pre skupiny detí i dospelých (s tematikou prevencie drogových závislostí, šikanovania, podpory budovania vzťahu medzi učiteľmi a žiakmi,…).

V rokoch 2002 – 2006 som absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (PCA – Ister) a následne po splnení všetkých požiadaviek som bola v roku 2008 zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR.

Od roku 2013 pôsobím v súkromnej praxi v Centre pre rodinu Kvapka, kde sa zameriavam na poradenskú a psychoterapeutickú prácu s detskými klientmi a dospievajúcimi, vzdelávacie aktivity pre rodičov i učiteľov. Zaujíma ma práca s úzkostnými deťmi, zmierňovanie napätia vo vzťahu medzi dieťaťom a rodičom, podpora zvládania náročných situácií v živote detí (krádež, klamanie, sebapoškodzovanie, rozvod rodičov, zvýšená agresivita,…).

V súvislosti s mojím povolaním sa snažím neustále vzdelávať účasťou na odborných seminároch a konferenciách, venujem sa lektorskej i publikačnej činnosti. S klientmi pracujem pod supervíziou (konzultujem s odborníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v poradenskej a terapeutickej oblasti).

Môže sa Vám ešte páčiť...