Spôsob práce v psychoterapii detí a dospievajúcich

Možno máte obavy, ako vlastne prebieha psychoterapia s vašim dieťaťom a čo sa bude diať. Prečítajte si, ako zvyčajne prebieha prvé stretnutie, aké sú najčastejšie témy na stretnutí, čo môžete očakávať.

Pokiaľ chce rodič terapeutické stretnutia pre svoje maloleté dieťa je taktiež potrebné dohodnúť si prvé stretnutie s terapeutkou, ktoré zväčša prebieha bez dieťaťa. V rámci prvého stretnutia s rodičom si prejdeme aj niektoré špecifiká súvisiace práve s detskou/mládežníckou klientelou:

  • odporúčame, aby rodičia povedali otvorene dieťaťu, že pôjde na stretnutie k psychoterapeutke (nie tete lekárke, ani inej tete:-) ešte predtým, než k nám príde
  • zároveň je žiadúce, aby dieťa vopred vedelo, prečo, kvôli akému problému ide k nám. Neodporúča sa vymýšľať si rôzne zámienky.
  • budeme spolu hovoriť o spôsobe komunikácie medzi terapeutkou – rodičom – dieťaťom, s cieľom čo najtransparentnejšieho vzťahu práve medzi terapeutkou a dieťaťom. Pre budovanie si dôvery a bezpečia je nevyhnutné, aby bolo jasné (tak rodičovi, ale predovšetkým dieťaťu) ako prebieha komunikácia medzi terapeutkou a rodičom
  • ešte pred začatím terapeutickej práce rodič (resp. zákonný zástupca) podpisuje informovaný súhlas na prácu s maloletým dieťaťom
  • zvyčajne po niekoľkých sedeniach s dieťaťom sa stretávame opäť s rodičmi a hovoríme o tom ako postupuje terapia, čo si všimli rodičia, ako vníma dieťa terapeutka,… (o tomto informujeme aj samotné dieťa – viď transparentnosť komunikácie)

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Pred príchodom a prvým kontaktom s našou ambulanciou, si prosím prečítajte niekoľko informácií k úvodnej konzultácii. 

...

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na: správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a...

Základným pilierom terapie zameranej na človeka je empatický rozhovor. Neponúkame „osvedčené“ rady a nevynášame „súdy“, ale snažíme sa podporovať klienta/klientku...