Ako prebieha vyšetrenie školskej zrelosti

Pred nástupom dieťaťa do školy je vhodné overiť jeho schopnosti, pracovné návyky – predpoklady pre jeho úspešné zaškolenie.

Ako rodič môžete mať pocit, že vaše dieťa je šikovné, zručné, výrečné … No pre vstup do školy je dôležitých mnoho iných vecí.

Načo je dobré testovanie školskej spôsobilosti a ako sa realizuje?

Ak uvažujete o testovaní školskej zrelosti (spôsobilosti), možno vás bude zaujímať, ako to prebieha, ako dlho trvá a na čo to vám a vášmu dieťaťu môže byť prospešné.

Ako prebieha diagnostika školskej zrelosti v CPR Kvapka

Diagnostika šk. zrelosti v našej ambulancii obnáša test IQ, plus ďalšie aktivity zamerané na posúdenie predškolských zručností (škála školskej zrelosti, testy na jednotlivé zručnosti) a emocionality dieťaťa.

Toto všetko obnáša cca 1,5 – 2 hodiny času, obvykle to zvládneme v rámci jedného dopoludnia. Počas testovania nie je rodič prítomný. Dieťaťu je vhodné priniesť niečo na pitie a malú desiatu (ovocie, pečivo …)

Po vyhodnotení testov máme stretnutie s rodičmi (v iný deň, než je testovanie dieťaťa), kde rodičia dostanú výsledky a správu v písomnej podobe. Toto stretnutie trvá 45 – 50 minút, aby aj rodičia mali priestor na otázky, v prípade, že sa objavia nejaké miesta, ktoré by bolo dobré pred vstupom do školy posilniť.

Diagnostika je spoplatnená podľa cenníka ambulancie, platného od 1. 1. 2023.

Aktuálne (apríl 2023)

Vyplnením tohto formulára a jeho zaslaním na mail: kopcikova@dietaaja.sk môžete vaše dieťa prihlásiť na diagnostické posúdenie spôsobilosti pre vstup do školy. Následne vám zašleme možný termín diagnostiky.

Môže sa Vám ešte páčiť...