Vyšetrenie školskej pripravenosti (zrelosti)

Predtým, než dieťa zasadne do prváckej lavice, je dôležité vedieť, či je na túto udalosť primerane pripravené.

Ako rodič môžete mať pocit, že vaše dieťa je šikovné, zručné, výrečné … No pre vstup do školy je dôležitých mnoho iných vecí.

Samotné testy môžu rodičom odhaliť rôzne súvislosti – informácie

Ak výsledok týchto testov ukáže nejaký problém, rodičia dostanú buď odporúčania, ako s dieťaťom pracovať –stimulačný program (podľa typu problému) alebo vám navrhneme iné odporúčania (účasť dieťaťa na stimulačnej skupinke, odklad, konzultácie s inými odborníkmi – napr. logopéd, ušný lekár, očný lekár …)

Ak sa testovaním odhalia nejaké nedostatky, dá sa s touto informáciou pracovať a pre dieťa veľa urobiť, aby školu naštartovalo tak dobre, ako je len schopné.

V prípade, že vaše dieťa dostalo návrh na pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní, je dobré sa zorientovať v tom, ako tento „odložený“ rok nepremárniť.

Prečo a kedy sa testuje školská pripravenosť detí

Testovanie prebieha obvykle medzi januárom – májom bežného roku. Zápisy do väčšiny škôl prebiehajú medzi 1. – 30. aprílom. Testovanie nemusia absolvovať všetky deti, ktoré by mali nastúpiť v danom roku do školy. Najčastejšie sa realizuje v prípadoch, kedy:

  • u dieťaťa bola prítomná sťažená adaptácia na cudzie prostredie a cudzích ľudí, výrazná emocionálna pripútanosť k blízkym osobám ešte i vo veku 5 rokov, nesamostatnosť, hravosť.
  • existuje podozrenie na poruchu pozornosti, hyperaktivitu, poruchu autistického spektra, špecifické vývinové poruchy učenia.
  • dieťa sa narodilo v hraničných mesiacoch – jún, júl, august.
  • jedná sa o mimoriadne nadané deti narodené v septembri, októbri, novembri a decembri, ktorým „zle vychádzajú roky“.
  • u dieťaťa sú zjavné zdravotné a iné problémy, poruchy vývinu reči, problémy so zrakom, sluchom, nízky vzrast a celková slabá konštitúcia, vrodené vývinové chyby, nevyhranená lateralita (pravo-ľavorukosť), deti predčasne narodené alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou.
  • je podozrenie na rozumové schopnosti na dolnej hranici normy alebo mentálnu retardáciu a je potrebné rozhodnúť, či dieťa ostane v MŠ, pôjde do nultého ročníka ZŠ alebo do špeciálnej ZŠ.
  • rodičia majú záujem o objektívne posúdenie daností dieťaťa (v čom vyniká, v čom má prípadné oslabenia) a majú snahu dobre ho pripraviť na vstup do školy.
  • požiadavka niektorých, najmä súkromných, špeciálnych a jazykových ZŠ, aby dieťa takéto vyšetrenie absolvovalo.
Aktuálne (apríl 2023)

Vyplnením tohto formulára a jeho zaslaním na mail: kopcikova@dietaaja.sk môžete vaše dieťa predbežne prihlásiť na diagnostické posúdenie spôsobilosti pre vstup do školy.

Mária Kopčíková,  Testovanie školskej spôsobilosti

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...

Pred nástupom dieťaťa do školy je vhodné overiť jeho schopnosti, pracovné návyky – predpoklady pre jeho úspešné zaškolenie.

...