Domáce násilie – jeho podstata a prevencia

Centrum pre rodinu Kvapka si Vás dovoľuje pozvať na workshop s Barborou Kuchárovou. Tento workshop účastníkom/čkam ponúka základnú orientáciu v dynamike násilia medzi blízkymi osobami, ako i identifikáciu rizikových a protektívnych faktorov tohto javu.

Domáce násilie – jeho podstata a prevencia

Centrum pre rodinu Kvapka si Vás dovoľuje pozvať na workshop

s Barborou Kuchárovou

Obsah:

Tento workshop účastníkom/čkam ponúka základnú orientáciu v dynamike násilia medzi blízkymi osobami, ako i identifikáciu rizikových a protektívnych faktorov tohto javu. Lektorka sa bude zameriavať na identifikáciu skutočnej obete domáceho násilia, ako i na spôsob a limity poskytnutia krízovej intervencie viktíme.

Pozornosť bude venovaná samotným fázam tohto procesu s ohľadom na jeho kulminujúci efekt. Prezentovaná bude i základná typológia obetí a páchateľov domáceho násilia. Dôraz bude kladený na vzájomnú závislosť medzi páchateľom a obeťou ako i na vplyv domáceho násilia na širšie sociálne prostredie.

Lektor: Mgr. Barbora Kuchárová, PhD.

psychologička,terapeutka, trénerka Rady Európy v oblasti redukcie požívania drog

Pre koho je cyklus určený?

Psychológovia/psychologičky, psychoterapeuti/psychoterapeutky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci/pracovníčky, pedagógovia/pedagogičky, ľudia z pomáhajúcich profesií.

Termín: 24. – 25. 6. 2019

môžete sa prihlásiť, miesta sú ešte voľné

(14 hodín vzdelávania)
24. 6.   9:00 – 18:00

25. 6.   8:30 – 15:00

Organizačne:

Do kurzu bude prijatých maximálne 16 účastníkov/čiek, workshop sa bude konať, ak sa záväzne prihlási 10 osôb.
Kurz bude prebiehať v CPR Kvapka – Polianky 5, Dúbravka, Bratislava.

Cena: 100 €  

Zahŕňa: lektorné, základný materiál, prenájom miestnosti, organizáciu a asistenciu, náklady spojené s akreditáciou Komory psychológov. V cene nie je zahrnutá strava, cestovné, nocľah.
Kávu, čaj a drobné občerstvenie budete mať k dispozícii. V priestore je tiež na využívanie varná kanvica, mikrovlnka, chladnička, riady a príbory.

Akreditácia:

Stretnutie je akreditované Slovenskou komorou psychológov – 14 kreditmi.  Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity za poplatok (tento poplatok sa hradí zvlášť, 7 EUR).

Čítajte pozorne prosím:

V prípade, že vám účasť bude hradiť zamestnávateľ, vopred si prosím u neho overte postup, ktorý vyžaduje pred úhradou nami zaslanej faktúry (objednávka zo strany zamestnávateľa, špeciálne odsúhlasovanie faktúr, lehoty splatnosti ….). V prípade, že pracujete v školstve a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky. Presne vopred definovaným postupom šetríte náš čas. Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Kto je Barbora Kuchárová

Rodená Bratislavčanka. Po štúdiách na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začala v roku 1995 pracovať ako profesionálna psychologička.
Dnes sa živí ako súkromná psychologička, terapeutka a učí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislava.
Od roku 1993 robí s užívateľmi drog a je trénerka Rady Európy v oblasti redukcie požívania drog. Domácemu násiliu sa venuje od roku 1995, je zakladajúcou členkou organizácie Pomoc ohrozeným deťom.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...