Myslíte si, že má vaše dieťa tiky?

Tiky sú neúčelné, mimovôľové, nerytmické a rýchlo sa opakujúce pohyby. Najčastejšie postihujú svaly na tvári, môžu byť pohybové alebo hlasové. Ako ich spoznáte?

Prejavujú sa ako:

  • mrkanie, žmurkanie, krčenie nosom, otváranie úst, grimasy, mykanie hlavou, krčenie plecami, odhadzovanie prameňa vlasov, vyplazovanie jazyka…
  • posmrkávanie, odkašliavanie, chrochtanie, pískanie, hmkanie, grganie, fŕkanie, vykrikovanie slov a viet, opakovanie určitých slov, brechavý kašeľ,…

Existuje aj ťažšia forma tikovej poruchy s názvom Tourettov syndróm – ide o kombináciu pohybových a hlasových prejavov, ktoré sú nápadnejšie a sprevádzané výkrikmi slov často s neslušným obsahom.

Ak má vaše dieťa tiky, je dobré vedieť, že:

  • tiky sa pociťujú ako nezadržateľné, niekedy sa dajú na krátky čas potlačiť, avšak často dochádza potom k ich zvýšeniu,
  • dieťa to nerobí naschvál, „nemôže za to“, preto je výrazne pomáhajúce zastaviť karhanie dieťaťa, trestanie, ironické poznámky alebo robenie si srandy z prejavov, nevyžadovať od dieťaťa, aby prestalo, aby sa ovládalo,
  • tiky sa strácajú počas spánku,
  • pri sústredení na nejakú činnosť alebo počas fyzickej aktivity sa prejavy tikov môžu zmierniť,
  • príčina vzniku je neznáma, vplyv má dedičnosť, neurobiologické faktory a vonkajšie rizikové faktory (neprimeraná školská záťaž, vysoké ambície rodičov, neuspokojivé zaradenie v detskom kolektíve),
  • najmä psychická záťaž, stres, strach, úzkosť výrazne zhoršujú prejavy tikov,
  • najviac sa vyskytujú u detí okolo 6. roku a potom okolo puberty, s postupným zrením nervového systému tikov ubúda, málo pretrvávajú do dospelosti.

Môže sa Vám ešte páčiť...