Myslíte si, že má vaše dieťa tiky?

Tiky sú neúčelné, mimovôľové, nerytmické a rýchlo sa opakujúce pohyby. Najčastejšie postihujú svaly na tvári, môžu byť pohybové alebo hlasové. Ako ich spoznáte?

Prejavujú sa ako:

  • mrkanie, žmurkanie, krčenie nosom, otváranie úst, grimasy, mykanie hlavou, krčenie plecami, odhadzovanie prameňa vlasov, vyplazovanie jazyka…
  • posmrkávanie, odkašliavanie, chrochtanie, pískanie, hmkanie, grganie, fŕkanie, vykrikovanie slov a viet, opakovanie určitých slov, brechavý kašeľ,…

Existuje aj ťažšia forma tikovej poruchy s názvom Tourettov syndróm – ide o kombináciu pohybových a hlasových prejavov, ktoré sú nápadnejšie a sprevádzané výkrikmi slov často s neslušným obsahom.

Ak má vaše dieťa tiky, je dobré vedieť, že:

  • tiky sa pociťujú ako nezadržateľné, niekedy sa dajú na krátky čas potlačiť, avšak často dochádza potom k ich zvýšeniu,
  • dieťa to nerobí naschvál, „nemôže za to“, preto je výrazne pomáhajúce zastaviť karhanie dieťaťa, trestanie, ironické poznámky alebo robenie si srandy z prejavov, nevyžadovať od dieťaťa, aby prestalo, aby sa ovládalo,
  • tiky sa strácajú počas spánku,
  • pri sústredení na nejakú činnosť alebo počas fyzickej aktivity sa prejavy tikov môžu zmierniť,
  • príčina vzniku je neznáma, vplyv má dedičnosť, neurobiologické faktory a vonkajšie rizikové faktory (neprimeraná školská záťaž, vysoké ambície rodičov, neuspokojivé zaradenie v detskom kolektíve),
  • najmä psychická záťaž, stres, strach, úzkosť výrazne zhoršujú prejavy tikov,
  • najviac sa vyskytujú u detí okolo 6. roku a potom okolo puberty, s postupným zrením nervového systému tikov ubúda, málo pretrvávajú do dospelosti.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Aké metódy sa najčastejšie používajú pri liečbe tikov? Ako môže rodič podporiť liečbu ďalšími opatreniami v každodennom živote? Treba dieťa...