Ako nepremárniť rok odkladu vášho dieťaťa

V posledných rokoch máme dosť veľa detí, u ktorých učitelia, psychológovia, či rodičia zvažujú odklad školskej dochádzky.

Dôvody sú rôzne – a je dobré vedieť, najmä ak ste v pozícii rodiča, že samotný vek alebo schopnosti dieťaťa, nie sú jediným predpokladom na zaškolenie alebo odklad.

Dôvody pre odklad školskej dochádzky sú najčastejšie tieto:

  • dieťa sa narodilo v júni až auguste pred šiestimi rokmi,
  • má nedostatočnú sústredenosť, nevydrží pri jednej aktivite aspoň 15 minút, je „neposedné“,
  • má problém s rečou – ako s jej obsahom, s porozumením reči, tak s výslovnosťou,
  • nevie si zapamätať 2 stupňovú inštrukciu (choď do izby a prines odtiaľ knihu),
  • len s ťažkosťami alebo vôbec sa neorientuje v čase (dni v týždni, ráno – večer), má ťažkosti v priestorovej orientácii (hore – dole, vpredu – vzadu, vpravo- vľavo, pod – nad),
  • je nesamostatné v sebaobsluhe – má problém sa obliecť, vyzliecť, zašnurovať si topánky, má problém jesť s príborom,
  • nejaví záujem o učenie, o poznávanie, radšej sa venuje hre, nemá otázky,
  • má zjavné oneskorenie v kognitívnych funkciách (zrakové vnímanie a pamäť, sluchové vnímanie a pamäť …),  či v grafomotorike.

Kto testuje pripravenosť na školu

Testy školskej zrelosti (vhodnejšie je pripravenosti) robí psychológ/psychologička.

Čo by malo vedieť dieťa, ktoré je dobre pripravené na školu, si môžete prečítať aj v tomto našom článku.

Po absolvovaní testovania školskej zrelosti by vám osoba, ktorá dieťa testovala, mala povedať, či dieťa na zaškolenie odporúča a v prípade, že nie a navrhuje odklad šk. dochádzky, mala by vysvetliť z akého dôvodu.

Ako nepremárniť rok odkladu vášho dieťaťa

Následne by ste ako rodičia mali dostať akýsi „plán práce“ na ďalší, „odložený“ rok. Čo by ste mali s dieťatkom trénovať a postupne zlepšovať. Budete potrebovať presné inštrukcie, tzv. stimulačný program, zameraný na konkrétny problém/-y vášho dieťaťa.

Zároveň by dieťa s odkladom malo pravidelne dochádzať na konzultácie k psychológovi/psychologičke, či špec. pedagógovi/pedagogičke, aby sa sledovalo, ako dieťa napreduje (alebo aj nenapreduje) a aby ste dostávali priebežné informácie, ako doma s dieťaťom pokračovať v jednotlivých oslabených oblastiach.

Dieťa s odloženou šk. dochádzkou v škôlke

Okrem systematickej práce v domácom prostredí a v poradenskom zariadení, by s dieťaťom mali pracovať aj v škôlke, a to s ohľadom na jeho konkrétne potreby. Snažte sa na začiatku šk. roka hovoriť s pani učiteľkami, ktoré deti budú učiť, aby vedeli, čo konkrétne potrebuje dieťa posilniť a na čo by sa mali sústrediť. Na to, ako by sa s takýmito deťmi malo pracovať v MŠ, exituje aj špeciálna metodika.

Rok odkladu šk. dochádzky treba naplno využiť. Nie tvrdým drilom, ale cielenou prácou v rámci hry. Niekedy však k tomu rodičia potrebujú viac usmernenia od odborníka, aby to aj pre nich nebolo náročné. Na pamäti majte najmä dieťa, ktoré musíme do školy primerane pripraviť, aby sa mu tam potom nežilo neprimerane ťažko.

Mária Kopčíková,  Testovanie školskej spôsobilosti

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...

Pred nástupom dieťaťa do školy je vhodné overiť jeho schopnosti, pracovné návyky – predpoklady pre jeho úspešné zaškolenie.

...