Paliatívna starostlivosť

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Paliatívna starostlivosť. Cieľ tohto workshopu je ukázať dospelého ČLOVEKA v pozadí utrpenia, ktorému „sa prihodilo, že je chorý“, že stráda, ktorý je dôvodom našej starostlivosti. Bez toho, aby som si ako pomáhajúci uvedomil svoje straty, bolesti a smútenie, nemôžeme takéhoto človeka sprevádzať. Náš kontakt nebude možný.

Paliatívna starostlivosť – workshop

Centrum pre rodinu Kvapka

Vás pozýva na workshop:

Workshop bude viesť Mgr. Mária Hatoková, PhD., psychologička, certifikovaná Gestalt terapeutka a akreditovaná supervízorka.

Paliatívna starostlivosť

Cieľ tohto workshopu je ukázať dospelého ČLOVEKA v pozadí utrpenia, ktorému „sa prihodilo, že je chorý“, že stráda, ktorý je dôvodom našej starostlivosti. Bez toho, aby sme si ako pomáhajúci uvedomili svoje straty, bolesti a smútenie, nemôžeme takéhoto človeka sprevádzať. Náš kontakt nebude možný.

Čo môžete očakávať?

8 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania.

Obsahom workshopu je:

Úvod do témy – vymedzenie pojmov, história paliatívneho hnutia.

Pacient / klient paliatívnej starostlivosti – životné zmeny, potreby, identita.

Sprevádzanie a komunikácia v paliatívnej starostlivosti – špecifiká, „signály z hĺbky“, podmienky sprevádzania, starostlivosť o seba.

Eutanázia vs. paliatívna starostlivosť, smútenie, smútkové poradenstvo – vnímanie smrti, zabudnutý význam rituálov.

Úloha psychológa v tíme paliatívnej starostlivosti.

Práca s dobrovoľníkmi v paliatívnej starostlivosti.

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychoterapeuti/psychoterapeutky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií. Odporúčanie: Paliatívna starostlivosť je miestom podpory kvality života do posledného výdychu a ľudskej prítomnosti v nádeji i smútení. Je miestom účasti na živote sprevádzaných. Je oblasťou, ktorá láka pomôcť naplniť potreby jej klientov, zároveň vzbudzuje rešpekt jedinečnosťou prežívania konca života. V ponúkanom workshope budeme hovoriť o prežívaní choroby a smrti, aj o strate a smútku. Nie je možné, aby sme sa v procese výuky nekonfrontovali s vlastnou smrteľnosťou, či so smrťou našich blízkych. Odporúčam preto zvážiť účasť záujemcom, ktorí v ostatných 3 rokoch zažili úmrtie blízkeho príbuzného či priateľa, prípadne tým, ktorí bojujú s vlastným závažným ochorením alebo sa aktuálne starajú o blízkeho so závažným ochorením. .

Akreditácia:

Stretnutie je akreditované Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (6€). 

Termín a miesto konania: 1. 2. 2019 v Centre pre rodinu Kvapka (9:00 – 18:00 – 8 hodín)môžete sa prihlásiť, miesta sú ešte voľné

Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka

Cena: 65 € 

Zahŕňa náklady na lektorku, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, náklady spojené s akreditáciou SKP, organizačné zabezpečenie.
Obed podľa vlastného výberu je možný donáškou. Jeho cena nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

Čítajte pozorne prosím:

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Kto je Mária Hatoková:

Mgr. Mária Hatoková, PhD. vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity a v roku 2001 absolvovala certifikovaný Základný hospicový seminár pod vedením Dr. Elisabeth Pie Soboty z Rakúska. Tri roky školila v rámci školiaceho tímu pri Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi dobrovoľníkov a zdravotnícky personál pracujúci s dlhodobo chorými a zomierajúcimi v zariadeniach Arcidiecéznej charity Košice. Od roku 2003 sa venuje školeniu a supervízii dobrovoľníkov DS Vŕba pôsobiacej v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Od roku 2006 podieľa na vzdelávaní a supervízii dobrovoľníkov a zdravotníckeho personálu ďalších zariadení, kde sa starajú o ťažko chorých/zomierajúcich. Je certifikovanou Gestalt terapeutkou a akreditovanou supervízorkou.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...