Poruchy príjmu potravy u detí

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o poruchách príjmu potravy pod vedením PhDr. Lýgie Bátovskej. Lektorka predstaví možnosti terapeutické práce v ambulantných podmienkach.

Poruchy príjmu potravy u detí

Centrum pre rodinu Kvapka

Vás pozýva na workshop Poruchy príjmu potravy u detí.

Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka.

Lektorka sa bude venovať témam, ako stanovenie diagnózy  porúch príjmu potravy u detí a mladistvých (mentálna anorexia, bulímia a binge-eating). Poukáže na rozdiely medzi pacientmi  z detskej a dospelej populácie a predstaví možnosti psychoterapeutického pôsobenia z pohľadu rôznych prístupov a metodík v podmienkach ambulantnej starostlivosti. Účastníci budú mať možnosť v tomto 14 hodinovom seminári vyskúšať niektoré techniky aj na sebe formou zážitku.

Čo môžete očakávať?

14 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania.

Teoretické vzdelávanie – zamerané na oboznámenie sa so základnými teoretickými podkladmi vzniku a liečby porúch príjmu potravy.

Zážitok na sebe – účastníci budú môcť vyskúšať niektoré techniky aj na sebe a tak prepojiť získané teoretické poznatky v praxi.

Pre koho je workshop určený?

Workshop je určený pre psychológov/-čky a psychoterapeutov/-ky, lekárov/-ky, ktorí sa v svojej práci venujú deťom, rodine, dospelým.
Maximálny počet účastníkov je 15. Workhop budeme realizovať LEN pri prihlásení 12 záujemcov.

Termín a miesto konania:

Termín:  14. – 15. 10. 2020 

9:00 – 18:00
8:30 – 14:30
Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka

Cena:

119 € 

Tento poplatok je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Poplatok zahŕňa náklady na lektorku, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, organizačné zabezpečenie. Obed podľa vlastného výberu je možný donáškou. Jeho cena nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

Akreditácia:

Stretnutie je akreditované Slovenskou komorou psychológov – 14 kreditmi. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (7€). Pre pracovníkov v školstve – o uznaní, či neuznaní kreditov SKP sa musíte informovať u vášho zamestnávateľa. 

Čítajte pozorne prosím:

Pri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie, adresu, IČO, DIČ.  V prípade, že vám účasť bude hradiť zamestnávateľ, vopred si prosím u neho overte postup, ktorý vyžaduje pred úhradou nami zaslanej faktúry (objednávka zo strany zamestnávateľa, špeciálne odsúhlasovanie faktúr, lehoty splatnosti ….). V prípade, že pracujete v školstve a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky. Presne vopred definovaným postupom šetríte náš čas. Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Kto je Lýgia Bátovská:

Lýgia Bátovská – klinická psychologička a psychoterapeutka, supervízorka pôsobiaca v súkromnej praxi. Pracovala v poradenstve s deťmi a dospievajúcimi.
Je certifikovanou psychoterapeutkou v PCA – Na človeka zameranom prístupe, docentkou v KIP – katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. Vedie i výcvikové skupiny v KIP, PCA a v Pre-terapii..

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. V prípade vašej choroby v čase trvania workshopu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade zmeny termínu konania, z dôvodu „vis maior“, si účastník môže požiadať o vrátenie vložného – ak mu nebude vyhovovať novostanovený termín. V tomto prípade bude účtovaný storno poplatok 10% zo sumy vložného. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...