Skupinové supervízne stretnutie

Centrum pre rodinu Kvapka v spolupráci s PCA Inštitútom Ister Vás pozýva na skupinové supervízne stretnutie s klinickým psychológom, psychoterapeutom a supervízorom Martinom Milerom.

Skupinové supervízne stretnutie

Centrum pre rodinu Kvapka

Vás pozýva na skupinové supervízne stretnutie

s klinickým psychológom, psychoterapeutom a supervízorom Martinom Milerom

Čo môžete očakávať?

Zámerom je poskytnúť supervidovaným (psychológovia, terapeuti) možnosť rozprávať sa o svojej práci s odborníkom, ktorý sa im snaží v rozhovore pomôcť ujasniť si, čo je v ich praxi dobré, čo funguje, kde sú riziká a čo by sa mohlo zmeniť. Každý profesionál potrebuje vedieť, čo robí s klientmi (a/alebo kolegami), prečo to robí, ako to robí a či je to efektívne. Potrebujeme sebareflexiu. Počas skupinovej supervízie sa vytvára bezpečný a tvorivý priestor pre profesionálny rast supervidovaných.

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychoterapeuti/psychoterapeutky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií, pre absolventov PCA výcvikov, ktorí „zbierajú“ supervízne hodiny.

Termín a miesto konania:

28. 6. 2018, štvrtok
(9:00 – 18:00 – 8 hodín)

Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka

Cena:

55 EUR

Zahŕňa náklady na lektora, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, organizačné zabezpečenie.
Obed podľa vlastného výberu je možný donáškou. Jeho cena nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

Čítajte pozorne prosím:

Pri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie, adresu, IČO, DIČ.  V prípade, že vám účasť bude hradiť zamestnávateľ, vopred si prosím u neho overte postup, ktorý vyžaduje pred úhradou nami zaslanej faktúry (objednávka zo strany zamestnávateľa, špeciálne odsúhlasovanie faktúr, lehoty splatnosti ….). V prípade, že pracujete v školstve a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky. Presne vopred definovaným postupom šetríte náš čas. Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Kto je Martin Miler

Martin Miler Mgr. Martin Miler (nar. 1973)- psychológ, psychoterapeut, supervízor. Štúdium psychológie ukončil v roku 1998. Z klinickej psychológie atestoval v roku 2003, od r. 2005 je zapísaní v zozname psychoterapeutov Slovenska. Ako psychológ pracoval na psychiatrickej klinike UNB Ružinov a v Poliklinike pre deti a dorast na Vajnorskej ul. v Bratislave.
Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA ukončil v roku 2001, priebežne absolvuje výcvik v KIP. V súkromnej praxi pôsobí od r. 2004. Školí a superviduje pre Ister inštitút. Je prezidentom Slovenskej komory psychológov.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...