Webináre pre rodičov

Na jeseň 2020 sme pre Vás pripravili sériu úspešných online prednášok zameraných na podporu primeraného vývinu dieťatka od dvoch rokov do nástupu do školy. Venovali sme sa v nich rôznym témam, s ktorými sa stretávame v našej ambulantnej praxi.

Ako pokračovanie ponúkame jarnú sériu prednášok/webinárov. Vytvoríme priestor aj na vaše otázky a zdieľanie. Pokúsime sa ponúknuť čo najviac praktických rád/odporúčaní.

Doprajte si čas pre seba, môžete sa dozvedieť nové a zaujímavé veci, ktoré vám môžu byť nápomocné v starostlivosti o vaše deti, i pri budovaní vzťahu s nimi. Z pohodlia domova 🙂


16. 3. 2021

Pripravené na školu?

Tento workshop je určený rodičom budúcich prváčikov alebo detí, u ktorých sa zvažuje odklad školskej dochádzky. Ak máte aktuálne pocit, že neviete ako s vašim predškolákom pracovať, či je na školu pripravený/á, ak riešite, čo môžete spraviť pre jeho/jej dobrý začiatok v škole, ako sa pripraviť, čo nakúpiť, čo docvičiť – proste ako najlepšie využiť čas do nástupu do školy, pridajte sa k nám!

Na našom webinári sa dozviete:

 • Vývinové zákonitosti (čo to znamená, že dieťa JE PRIPRAVENÉ na školu).
 • Čo by dieťa malo vedieť pred vstupom do školy (v rôznych oblastiach).
 • Ako môžete pomôcť môjmu dieťaťu rozvíjať jednotlivé oblasti.
 • Čo môžete urobiť, ak máte podozrenie na nedostatky v jednotlivých oblastiach (dieťa zle drží ceruzu, má problém v zrakovom vnímaní, v sluchovom rozlišovaní) – intenzívna práca s dieťaťom v predškolskom veku.
 • Praktické pomôcky – na čo sa zamerať pri ich výbere (a či vôbec nejaké treba).
Kedy: 16. 3. 2021 o 17:00 – 18:30
S kým: Mgr. Mária Kopčíková

Cena: 10,99 €

Prihlásenie a spôsob realizácie: Prihláste s prosím vyplnením formulára. Deň pred konaním webinára dostanete pozvánku na ZOOM (mailom).


15. 3. 2021

Ako zvládnuť detský hnev

Rodičovstvo je veľmi stresujúce zamestnanie. Opakovane si ako rodičia hovoríme, že budeme k deťom láskaví, trpezliví a milujúci a zaskočí nás, keď sa zrazu vidíme ako kričiaci šialenci. Deti dokážu človeka občas naozaj veľmi nahnevať.

Na našom webinári sa dozviete:

 • niečo o fyziologickej podstate hnevu,
 • načo je hnev vlastne dobrý,
 • ako vyjadriť pocity hnevu a pritom neublížiť?
 • ako v pokoji riešiť rodinné konflikty?
 • ako sa vyrovnať s vlastnými silnými emóciami i s emóciami svojich detí?
Kedy: 15. 3. 2021 o 17:00 – 18:30
S kým: Mgr. Bibiana Helexová

Cena: 10,99 €

Prihlásenie a spôsob realizácie: Prihláste s prosím vyplnením formulára. Deň pred konaním webinára dostanete pozvánku na ZOOM (mailom).


23. 3. 2021

Psychomotorický vývin dieťaťa

Tento webinár je určený rodičom malých bábätiek alebo nastávajúcim rodičov. Je dôležité vedieť, akým zákonitostiam podlieha tento vývin a ako ho ako rodičia môžeme buď podporiť alebo aj mierne skomplikovať.

Na našom webinári sa dozviete:

 • niečo o zákonitostiach vývinu – a ako sa môžu tieto zraziť s rodičovskými očakávaniami …
 • o vhodnej stimulácii a podpore zo strany rodičov
 • o nevhodnej stimulácii
 • o vhodnej manipulácii s dieťaťom (ako ho nosiť, ako s ním narábať)
 • o tzv. negatívnych míľnikoch – kedy už naozaj treba zbystriť pozornosť
 • ako sa hrať s najmenšími bábätkami
Kedy: 23. 3. 2021 o 17:00 – 18:30
S kým: Mgr. Mária Kopčíková

Cena: 10,99 €

Prihlásenie a spôsob realizácie: Prihláste s prosím vyplnením formulára. Deň pred konaním webinára dostanete pozvánku na ZOOM (mailom).


13. 4. 2021

Máme úzkostné dieťa – ako mu pomôcť?

Každý z nás, od najmenších detí, až po starých ľudí, zažívame rôzne strachy a obavy. U detí sú tieto zážitky priam nevyhnutné. To, že sa vysporadúvajú s obavami, či dokonca úzkosťou, ich pripravuje na náročné životné situácie a nepríjemné zážitky. Ako deťom pomôcť zvládať tieto prejavy efektívne? Kedy už toho na deti môže byť moc? Ako pomôcť deťom, ktoré zachvacuje úzkosť v korona čase?

Na našom webinári sa dozviete:

 • o pojmoch strach vs. úzkosť, o ich fyziológii
 • v čom je strach nápomocný a kedy už to prestáva byť sranda
 • aké bývajú prejavy úzkosti u detí – nielen bolesti bruška …
 • ako môžu deťom pomôcť rodičia – čo je dôležité a čo radšej nerobiť
 • kedy je potrebné kvôli úzkostiam vyhľadať odbornú pomoc
Kedy: 13. 4. 2021 o 17:00 – 19:00
S kým: Mgr. Bibiana Helexová, Mgr. Mária Kopčíková

Cena: 14,99 €

Prihlásenie a spôsob realizácie: Prihláste s prosím vyplnením formulára. Deň pred konaním webinára dostanete pozvánku na ZOOM (mailom).


Podmienky účasti

Webináre s diskusiou sa realizujú online, cez aplikáciu ZOOM. Záujemca/záujemkyňa sa prihlási cez formulár. Zaregistrujeme Vás, po úhrade poplatku za webinár vám deň pred jeho konaním zašleme mailom pozvánku na ZOOM. Pozvánku zasielame len prihláseným záujemcom a záujemkyniam.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ alebo...

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...