Základné znaky šikanovania

Šikanovanie môžeme definovať ako úmyselné agresívne správanie sa  s úmyslom ublížiť druhému, spôsobiť mu utrpenie, pričom tu je prevaha moci. 

Útoky môžu byť:

  • fyzické (bitie, kopanie, pľutie, ničenie vecí, kúsanie,…)
  • slovné (zosmiešňovanie, ponižovanie, nadávky,…)
  • nepriame (vylúčenie z kamarátstva/z triedy, ignorovanie).

Niekedy sa šikanovanie zamieňa s nedorozumením.

Šikanovanie sa odlišuje typickými znakmi:

jasný úmysel ublížiť a prevaha moci.  

Väčšinou si je ten, čo šikanuje (agresor) plne vedomý, že spôsobuje svojej obeti strach, úzkosť a práve radosť z týchto stavov obeti je dôvodom, prečo v podobných incidentoch pokračuje.

Avšak aj neúmyselný stres je zničujúci a treba voči nemu podniknúť kroky:

1. Kontaktovanie školy, 

2. Kontaktovanie psychológa

Odhalenie šikanovania býva náročný proces a jeho presne vyšetrenie obsahuje jasné diagnostické kroky, ktoré by mali realizovať odborníci.

Po odhalení šikanovania by malo byť postarané predovšetkým o bezpečie obete, zastaviť incidenty a dôsledne vyšetriť celú situáciu. Vo väčšine prípadov sa neodporúča zmena školy obete, či agresora (skúsenosti potvrdzujú, že incidenty sa opakujú aj v novom prostredí). Vhodné je, pokiaľ s obeťou/agresorom pracuje odborník.

Jana Lednická

Môže sa Vám ešte páčiť...