Základné znaky šikanovania

Šikanovanie môžeme definovať ako úmyselné agresívne správanie sa  s úmyslom ublížiť druhému, spôsobiť mu utrpenie, pričom tu je prevaha moci. 

Útoky môžu byť:

  • fyzické (bitie, kopanie, pľutie, ničenie vecí, kúsanie,…)
  • slovné (zosmiešňovanie, ponižovanie, nadávky,…)
  • nepriame (vylúčenie z kamarátstva/z triedy, ignorovanie).

Niekedy sa šikanovanie zamieňa s nedorozumením.

Šikanovanie sa odlišuje typickými znakmi:

jasný úmysel ublížiť a prevaha moci.  

Väčšinou si je ten, čo šikanuje (agresor) plne vedomý, že spôsobuje svojej obeti strach, úzkosť a práve radosť z týchto stavov obeti je dôvodom, prečo v podobných incidentoch pokračuje.

Avšak aj neúmyselný stres je zničujúci a treba voči nemu podniknúť kroky:

1. Kontaktovanie školy, 

2. Kontaktovanie psychológa

Odhalenie šikanovania býva náročný proces a jeho presne vyšetrenie obsahuje jasné diagnostické kroky, ktoré by mali realizovať odborníci.

Po odhalení šikanovania by malo byť postarané predovšetkým o bezpečie obete, zastaviť incidenty a dôsledne vyšetriť celú situáciu. Vo väčšine prípadov sa neodporúča zmena školy obete, či agresora (skúsenosti potvrdzujú, že incidenty sa opakujú aj v novom prostredí). Vhodné je, pokiaľ s obeťou/agresorom pracuje odborník.

Jana Lednická

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Kyberšikanovannie je šikanovanie, teda má všetky základné znaky šikanovania: jasný úmysel ublížiť druhému, nepomer síl, incidenty sa opakujú. Jedná sa...

Aký je najčastejší obraz obete šikanovania? Čo je pre obete šikany typické? Aký býva agresor? Prečo šikanuje?

...

Pri podozrení na šikanu rozlišujeme tri zdroje signálov – priamo alarmujúce signály, kedy účastník šikanovania alebo svedkovia povedia o incidente,...