Aktivity s detským klientom v rámci individuálnej práce

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti neprichádzajú do pracovne terapeuta, či terapeutky so slovami: „Tak na tomto by som dnes chcel/a pracovať.“ 

Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce

Ak nás ako terapeutov a terapeutky poznajú a dôverujú nám, prichádzajú s príjemným očakávaním, možno niekedy dopredu vedia, s čím sa budú hrať, nevedia čo by chceli skúmať, čo odhaliť… Dospievajúci zase prídu s témami, o ktorých by chceli hovoriť, ale hlavne chcú zdieľať alebo sa posťažovať. Zastavujú však pokusy o hlbšie skúmanie a hľadanie v sebe samých.
Aby sme im pomohli začať rozprávať ich príbeh, môžeme využiť množstvo techník a metód na podporu vyjadrenia pocitov a emócií, podporu komunikácie, zvýšenia sebavedomia, odolnosti, hľadania zdrojov…

Workshop bude viesť Mgr. Bibiana Helexová (psychologička, psychoterapeutka). Je absolventkou PCA výcviku, má dlhoročné skúsenosti s poradenskou a psychoterapeutickou prácou s deťmi a mladými ľuďmi. Dlhodobo sa venuje hrovej terapii a adolescentnej psychológii. 

Čo môžete očakávať?

8 hodín teoretického a praktického vzdelávania, ukážky, zážitok na sebe.

Obsahom workshopu sú témy:

  1. Prečo a kedy volíme rôzne metódy a aktivity.
  2. Vhodné aktivity podľa vekových skupín.
  3. Vhodné aktivity podľa cieľa, na čo sa chceme zamerať, čo chceme podporiť.
  4. Oboznámenie sa s rôznymi technikami, ich využitím pri práci s detskými/dospievajúcimi klientmi a klientkami.
  5. Aké sú možnosti a limity používaných techník.
  6. Diskusia a výmena skúseností.

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Max. počet účastníkov je 15.

Akreditácia:

Stretnutie bude akreditované Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi (v prípade dostatočného počtu záujemcov o kredity). Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť. (Upozornenie: žiadosť o kredity si vopred zvážte, overte ich akceptáciu prípadným zamestnávateľom).

Termín a miesto konania:

23. 11. 2023    prezenčne, v Bratislave

Workshop má 8 vzdelávacích hodín (9:00 – 16:45)   

Workshop bude realizovaný prezenčne, v priestoroch CPR Kvapka v Bratislave.

Prihlásenie:

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Cena:  90€ 

Cena zahŕňa lektorné, prenájom priestoru, technické zabezpečenie, organizačné náklady, prezentáciu v .pptx.

Kto je lektorka:

Bibiana Helexová:

Mgr. Bibiana Helexová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1998). Pracuje ako poradenská psychologička prevažne s deťmi, teenagermi a ich rodičmi. Má dlhoročné skúsenosti so skupinovou prácou z pôsobenia v CPPPaP, kde sa venovala aj prevencii soc.-pat. javov v školskom prostredí a rozvojovým skupinám zameraným špecificky na dievčatá.

Čítajte pozorne prosím:

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. Nie je povinnosťou organizátora hľadať za účastníka náhradu, ak sa tento/tá nemôže zúčastniť osobne na vzdelávaní. 

V prípade zmeny termínu konania, z dôvodu „vis maior“, si účastník môže požiadať o vrátenie vložného – ak mu nebude vyhovovať novostanovený termín. V tomto prípade bude účtovaný storno poplatok 10% zo sumy vložného. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na seminár Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o...