Často kladené otázky

Chcete osloviť niekoho z nášho tímu? Potrebujete pomoc? Chýbajú vám ešte nejaké informácie? Tu sú otázky, ktoré dostávame najčastejšie.

Ako sa objednať na terapiu/poradenstvo/diagnostiku?

Telefonicky alebo mailom. Podľa typu problému – toho, čo potrebujete riešiť – oslovte niekoho z nášho tímu. V maily uveďte stručne o čo sa jedná a čo by ste potrebovali. Ak sa jedná o vaše dieťa, uveďte jeho vek. VIAC …

Robíte diagnostiku autizmu?

Od r. 2020 preto v našej ambulancii poskytujeme klientom aj diagnostiku porúch autistického spektra. Používame štandardné, najnovšie metódy (ADOS-2, ADIR), na ktoré sú naše pracovníčky vyškolené príslušnými kurzami. VIAC …

Ako prebieha diagnostika autizmu?

Samotná diagnostika má 2 časti.

  1. časť – stretnutie s rodičmi, na ktorom na základe vyplnených dotazníkov realizujeme anamnestický rozhovor.Toto stretnutie trvá pomerne dlho (2 – 3 hodiny), pre celý diagnostický proces je veľmi dôležité venovať sa rôznym oblastiam v životnej histórii dieťaťa.
  2. časť – diagnostické stretnutie s dieťaťom(podľa veku dieťaťa je pri ňom prítomný aj rodič). Toto stretnutie je nahrávané na kamerový záznam a slúži pre následný rozbor. Trvá cca 45 – 75 minút.

Vyhodnotenie záznamu, príprava správy a odporúčaní. Tento proces je náročný na čas, preto rodič nedostane správu v deň diagnostiky dieťaťa, ale neskôr (najneskôr do 30 dní).

Konzultácia výsledkov vyšetrenia a odporúčaní, odovzdanie správy rodičovi.

Na čo slúži registračný poplatok?

Tento poplatok pokrýva náklady spojené s časom, ktorý venujeme vášmu dieťaťu ešte predtým, než s ním fyzicky prídete – venujeme sa mailovej komunikácii s rodičmi, údajom v dotazníku, ktorý ste vyplnili. Konzultujeme s kolegami a pripravujeme sa na samotné vyšetrenie). Tento poplatok vám na konci procesu odrátame od celkovej sumy diagnostiky. V prípade, že sa nakoniec rozhodnete diagnostiku neabsolvovať, poplatok je nevratný. Úhradou tohto poplatku súhlasíte s podmienkami a beriete na vedomie, že ak raz poplatok uhradíte, stáva sa nevratným.

Kedy nám dáte termín na diagnostiku autizmu?

Termíny posielame prihláseným záujemcom od diagnostiku 7 – 14 dní pred konkrétnym termínom. Aktuálne sú termíny koncom septembra / v októbri. Vždy sa môže stať, že kvôli chorobe/karanténe niekto termín odriekne. Potom vás vieme kontaktovať a operatívne sa dohodnúť aj na skoršom termíne. Štandardne však termíny ponúkame v intervale 5 – 10 týždňov od objednania.

Načo slúži úvodná konzultácia?

Na prvom sedení hovoríme o tom, prečo nás klient vyhľadal, aké má dôvody, čo by potreboval, čo môžeme my ponúknuť v rámci našich kompetencií, zručností a skúseností. Priblížime spôsob poradenskej či terapeutickej práce a vytvárame spolu rámec dohody o spolupráci.
V prípade malých detí je nutné urobiť kompletnú anamnézu, prejsť vývin dieťaťa, ktorý môže ovplyvňovať jeho aktuálny stav.
Toto všetko zaberie určitý čas a vyžaduje si sústredenú pozornosť rodiča. Preto je úvodné stretnutie bez dieťaťa. VIAC …

Ako sa objednať na testovanie školskej zrelosti?

V našej ambulancii aktuálne vykonávame diagnostiku školskej spôsobilosti. Vaše dieťa môžete na diagnostiku prihlásiť vyplnením tohto formulára alebo mailom na kopcikova@dietaaja.sk. Budeme vás kontaktovať pre čo možno najskorší termín. VIAC …

Kde sídlite?

Sídlime v bratislavskej Dúbravke, Polianky 5 (budova Polianky Business Center, 2.poschodie). Naša budova je medzi Kauflandom a objektom „Čerešne“. VIAC …

Máte zmluvu so zdravotnými poisťovňami?

Naše centrum nie je zaradené do siete zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tzn. nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa aktuálne platného cenníka.

Aká je cena diagnostiky/terapie?

Kompletný cenník našich služieb nájdete tu.

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Psychologička, lektorka Okruhy: výchovné problémy u malých detí (0 – 7 rokov), poradenstvo pre rodičov v období prvého roka života...

Poradenská psychologička, psychoterapeutka, lektorka Okruhy: psychoterapia detí a dospievajúcich, výchovné poradenstvo a konzultácie pre rodičov, psychosomatické ťažkosti u detí, sebapoškodzovanie,...