Odklad školskej dochádzky

Pred nástupom dieťaťa do školy je vhodné overiť jeho schopnosti, pracovné návyky – predpoklady pre jeho úspešné zaškolenie.

...

Každý rok určitému počtu detí navrhujeme odklad školskej dochádzky. Je to z rôznych dôvodov – či už nezrelosti sociálnej či...

V posledných rokoch máme dosť veľa detí, u ktorých učitelia, psychológovia, či rodičia zvažujú odklad školskej dochádzky.

...