Vzdelávanie pre odborníkov

Svojimi praktickými skúsenosťami a poznatkami radi prispejeme k doplneniu a rozšíreniu poznatkov pedagogických pracovníkov a tým i k zlepšeniu práce...

Centrum pre rodinu Kvapka si Vás dovoľuje pozvať na workshop s Barborou Kuchárovou. Tento workshop účastníkom/čkam ponúka základnú orientáciu v...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o téme prenosu a protiprenosu v pomáhajúcom vzťahu. Cieľom je predstaviť a precvičiť...

Centrum pre rodinu Kvapka si Vás dovoľuje pozvať na workshop s Barborou Kuchárovou na tému burn-out v pomáhajúcich profesiách. Tento...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Paliatívna starostlivosť. Cieľ tohto workshopu je ukázať dospelého ČLOVEKA v pozadí utrpenia,...

Centrum pre rodinu Kvapka v spolupráci s PCA Inštitútom Ister Vás pozýva na skupinové supervízne stretnutie s klinickým psychológom, psychoterapeutom...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na Masky – kreatívny workshop v arteterapii s Beate Albrich.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na Cesta hrdinu – arte&dramaterapeutický workshop s Beate Albrich a Viktorom Dočkalom.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop PCA v hrovej a filiálnej terapii. Venovať sa budeme využitiu na človeka...

Určené je pre učiteľky a učiteľov, ktorí chcú niečo urobiť pre svoje psychické a duševné zdravie aj počas náročného obdobia...

Projekt ponúkal vzdelávanie študentov vysokých škôl s dôrazom na praktické poznatky zo školského prostredia. Cieľom vzdelávania bolo umožniť študentom bezprostredný...

Pripravíme pre Vás tréningy rozvíjajúce široké spektrum zručností. Obsah tréningov prispôsobíme konkrétnej potrebe Vašej organizácie a typu skupiny, pre ktorú...

Systematická práca so skupinou učiteľov jednej školy formou workshopu (očakávania, nadviazanie vzťahu, naladenie sa na spoluprácu,…) metodické konzultácie, odbornú analýzu...