Príprava predškoláka – motorika

V predškolskom veku si deti začínajú uvedomovať, ako sa správa ich telo v rôznych polohách. Rozvíjajú sa fyzické sily a zručnosti, ktoré bude dieťa potrebovať v neskorších rokoch.

Hrubá motorika zahŕňa pohyby väčších svalov paže, nohy a trupu. Ide o činnosti, ktoré zahŕňajú: chôdzu, beh, skákanie cez švihadlo, skákanie, hádzanie, šplh a pod. S rastom tela sa ťažisko posúva smerom dole do trupu. Výsledkom toho je lepšia rovnováha tela, ktorá dieťaťu umožňuje získať nové zručnosti, ktoré zapájajú väčšie svalové skupiny. Pohyby začínajú postupne zahŕňať celé telo a na konci predškolského obdobia v pohybe zaznamenávame výdrž aj rýchlosť.

Synchronizované pohyby veľkých svalových skupín sú výsledkom tzv. bilaterálnej integrácie – schopnosti koordinovať obe polovice tela zároveň. Je potrebná dobrá vzájomná komunikácia oboch mozgových hemisfér.

Bilaterálna koordinácia sa vyvíja takto:

 • Symetrická bilaterálna integrácia – obe polovice tela sú zapojené do vykonávania zrkadlových pohybov (napr. tlieskanie rukami).
 • Recipročná bilaterálna integrácia – obe polovice tela sa zúčastňujú na pohyboch v opačnom smere (napr. preťahovanie rúk v opačných smeroch).
 • Asymetrická bilaterálna integrácia – každá časť tela hrá rolu pri vykonávaní komplexných pohybov (napr. dieťa kope do lopty).
 • Prekročenie „stredovej čiary“ (geometrický stred tela) – táto zručnosť zahŕňa schopnosť pohnúť rukou alebo nohou do poľa pôsobnosti opačnej končatiny; napr. skríženie nôh, kreslenie krížiacich sa priamok bez výmeny ruky, ktorá kreslí atď.

Úspešné zvládnutie písania, kreslenia, čítania súvisí s poslednými dvomi zmienenými etapami vývinu bilaterálnej integrácie.

Opýtali sme sa odborníčky: Prečo a v čom nedostatočne rozvinutá hrubá motorika ovplyvňuje jemnú motoriku ruky? V čom je riziko pre predškoláka?

Mgr. Liliana Šimečková vysvetľuje: „Hrubá motorika je rozvíjaná pohybmi trupu, horných a dolných končatín a pohybmi hlavy. Pokiaľ nie sú dostatočne uvoľnené horné končatiny, tak pohyb zostáva spastický a svaly sú v neustálom napätí. Výsledkom toho je veľmi silný prítlak na písaciu plochu, kŕčovité držanie písadla, bolesti ruky. To sa následne prenáša do samotného aktu písania. Písmo nie je plynulé, rýchlo sa dostavuje únava u dieťaťa, klesá jeho výkonnosť a znižuje sa kvalita napísaného textu.“

Rozvoj hrubej motoriky ovplyvňuje teda rozvoj jemnej motoriky, ale zároveň aj orientáciu na telesnej schéme a priestorovú orientáciu.

V oblasti hrubej motoriky 5 – 6 ročné dieťa dokáže:

 • Chodiť koordinovane so správnym odvíjaním chodidla a sprievodným pohybom paží,
 • Plynulo chodiť medzi prekážkami i v nerovnom teréne,
 • Striedať rôzne druhy chôdze ako aj chodiť v útvaroch,
 • Prejsť po kladine,
 • Zísť samostatne dole po schodoch, keď v rukách drží nejaký predmet,
 • Prebehnúť prekážkovú dráhu bez toho, by zrazil/a prekážky,
 • Udržať rovnováhu 5 – 10 sekúnd na nestabilnej podložke,
 • Skákať na jednej nohe vo vymedzenom priestore (napr. panáka),
 • Preskočiť znožmo nízku prekážku,
 • Hodiť loptu tak, aby ju druhý chytil (dodrží smer a vzdialenosť),
 • Chytiť rukami hodenú loptu (bez pomoci tela),
 • Postaviť sa z ľahu bez toho, aby stratil/a,
 • Plaziť sa na bruchu i na chrbte po rovnej i mierne šikmej ploche,
 • Vystupovať a zostupovať po primeranom náradí, napr. po rebríku,
 • Urobiť kotúľ vpred s prípadnou pomocou aj opakovane.

Zistili ste, že vaše dieťa má s vyššie uvedeným problém a chcete ho v hrubej motorike rozvíjať? Inšpirujte sa ako.

Mária Kopčíková

Liliana Šimečková

Ak sa o aktuálnych schopnostiach svojho predškoláka, či o jeho domácej príprave v čase do septembrového nástupu do školy potrebujete porozprávať, poradiť, môžete využiť telefonickú, skype či mailovú konzultáciu s Mgr. Kopčíkovou alebo Mgr. Šimečkovou. Konzultácie sú spoplatnené podľa platného cenníka služieb ambulancie.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...

Alebo aj nie blízkemu človeku … Hocikedy sa vám môže stať, že sa ocitnete v situácii, kedy bude potrebné, aby...