Školská zrelosť

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...

Pred nástupom dieťaťa do školy je vhodné overiť jeho schopnosti, pracovné návyky – predpoklady pre jeho úspešné zaškolenie.

...

Aktuálne v našej ambulancii pracujeme a ponúkame ako diagnostické, tak terapeutické služby.

...

Predtým, než dieťa zasadne do prváckej lavice, je dôležité vedieť, či je na túto udalosť primerane pripravené.

...

V posledných rokoch máme dosť veľa detí, u ktorých učitelia, psychológovia, či rodičia zvažujú odklad školskej dochádzky.

...

Čo to vlastne znamená, že dieťa je dobre pripravené na školu? Aké sú fyzické a psychické faktory školskej zrelosti? Ako...

Dieťa by pri nástupe do školy malo vedieť – zvládať určité veci. Ak si nie ste istí, čo vaše dieťatko...

Školský neprospech, školská neúspešnosť sú hlavnými symptómami žiakov s ťažkosťami v učení, či poruchou učenia. Dieťa nie je schopné podať...