Vzdelávanie

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na seminár Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop práce s terapeutickým materiálom Rodinná doska – Familienbrett.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o vzťahovej väzbe. Cieľom je oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej...

Ak sa chcete prihlásiť na niektorú z našich vzdelávačiek, overte si dostupné kapacity.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na online workshop Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na prezenčný workshop Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o projektívnych metódach pod vedením PhDr. Lýgie Bátovskej. Lektorka predstaví niektoré známe,...

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Motivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmi. Pomocou motivačných rozhovorov...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o poruchách príjmu potravy pod vedením PhDr. Lýgie Bátovskej. Lektorka predstaví možnosti...

Svojimi praktickými skúsenosťami a poznatkami radi prispejeme k doplneniu a rozšíreniu poznatkov pedagogických pracovníkov a tým i k zlepšeniu práce...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o téme prenosu a protiprenosu v pomáhajúcom vzťahu. Cieľom je predstaviť a precvičiť...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Paliatívna starostlivosť. Cieľ tohto workshopu je ukázať dospelého ČLOVEKA v pozadí utrpenia,...

Určené je pre učiteľky a učiteľov, ktorí chcú niečo urobiť pre svoje psychické a duševné zdravie aj počas náročného obdobia...

Projekt ponúkal vzdelávanie študentov vysokých škôl s dôrazom na praktické poznatky zo školského prostredia. Cieľom vzdelávania bolo umožniť študentom bezprostredný...

Systematická práca so skupinou učiteľov jednej školy formou workshopu (očakávania, nadviazanie vzťahu, naladenie sa na spoluprácu,…) metodické konzultácie, odbornú analýzu...