Aktuálna obsadenosť vzdelávacích aktivít CPR Kvapka

Ak sa chcete prihlásiť na niektorú z našich vzdelávačiek, overte si dostupné kapacity.

Názov vzdelávacej aktivity
Termín
Voľné miesta
Online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou – v duchu PCA
1. 6.  2022
14
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami – online
27. 9. 2022
0
Poruchy autistického spektra – úvod – online
13. – 14. 10. 2022
10
Aktivity s detským klientom v rámci individuálnej práce
 12. 9. 2022

5. 12. 2022

obsadené

9

Využitie projektívnych techník u detí a mladistvých
9. – 10. 2022
8
Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou – online
17. 10. 2022
16
Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť
5. – 6. 10. 2022
  6
Familienbrett – Rodinná doska
17. 6. 2022
0
Motivačné rozhovory s deťmi a mládežou
24. – 25. 5. 2022
4

Môže sa Vám ešte páčiť...