Aktuálna obsadenosť vzdelávacích aktivít CPR Kvapka

Ak sa chcete prihlásiť na niektorú z našich vzdelávačiek, overte si dostupné kapacity.

Názov vzdelávacej aktivity
Termín
Voľné miesta
ONLINE Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie 
13.- 14. 4. 2021
7
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami – ONLINE
19. 4. 2021

presne neurčený termín zač. júla

0

7

Poruchy autistického spektra – úvod – online
22. – 23. 3. 2021 
4
Vzťahová väzba – teória a prax – online
 25. – 26. 3. 2021
 0
Krízová intervencia II. (pokračovací workshop)
25. 6. 2021

9. 7. 2021

 5

12

Familienbrett – Rodinná doska
9. 6. 2021
4
Využitie projektívnych techník u detí a mladistvých
28. – 29. 6. 2021
7
Online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou – v duchu PCA
14. 4. 2021

12. 5. 2021

 0

 0

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť
nemá termín

You may also like...