Aktuálna obsadenosť vzdelávacích aktivít CPR Kvapka

Ak sa chcete prihlásiť na niektorú z našich vzdelávačiek, overte si dostupné kapacity.

Názov vzdelávacej aktivity
Termín
Voľné miesta
Online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou – v duchu PCA

10. 11. 2021

12. 1. 2022

1

16

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
december – január
10
Poruchy autistického spektra – úvod – online
17. – 18. 2. 2022
7
Vzťahová väzba – teória a prax – online
 28. – 29. 10. 2021

 13. – 14. 1. 2022

0

20

Využitie projektívnych techník u detí a mladistvých – online
4. – 5. 10. 2021
0
Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou

  29. 11. 2021

31. 1. 2021

 0

7

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť
nemá termín
  —
Familienbrett – Rodinná doska
3. 12. 2021
 1
     

Môže sa Vám ešte páčiť...