Rastiem ako mám?

Na jeseň 2020 sme pre Vás pripravili sériu online prednášok zameraných na podporu primeraného vývinu dieťatka od dvoch rokov do nástupu do školy. Budeme sa v nich venovať rôznym témam, s ktorými sa stretávame v našej ambulantnej praxi a o ktorých sa domnievame, že stoja za zmienku pokiaľ sa zaujímame o vývin dieťaťa a jeho podporu.

Tieto stretnutia nazývame prednáška. Nebude to však hodinová jednostranná prezentácia. Vytvoríme priestor aj na vaše otázky a zdieľanie. Pokúsime sa ponúknuť čo najviac praktických rád/odporúčaní.

Doprajte si v tomto období aj čas pre seba, môžete sa dozvedieť nové a zaujímavé veci, ktoré vám môžu byť nápomocné v starostlivosti o vaše deti, i pri budovaní vzťahu s nimi. V pohodlí domova, nemusíte sa nikam presúvať. A môžete popri sledovaní hoci čistiť mrkvu na večeru 🙂

10. 11. 2020

Nestresujte sa z rodičovskej olympiády

Budeme sa venovať vývinu dieťaťa medzi 2 až 5 rokom života. Aké míľniky dieťa v tomto veku čakajú, kedy môžeme byť pokojní a kedy je dobré zbystriť pozornosť. Čo má vedieť/zvládať 2/3/4 ročné dieťa? Ako ho podporovať v jeho prirodzenom vývoji a ako ho naopak nepreťažovať prílišnými očakávaniami, ktoré môžu jeho vývin zabrzdiť, či skomplikovať.

Kedy: 10. 11. 2020 o 17:00 – 18:30
S kým: Mgr. Mária Kopčíková

19. 11. 2020

Výkričníky pred nástupom do školy

Nároky prvej triedy nie sú práve nízke. Dieťa by malo do školy nastúpiť pripravené tak, aby tieto nároky zvládalo bez väčších problémov. Mnoho detí však problémy má. Čo je dôležité si všimnúť u svojho dieťaťa – predškoláka (4 1/2 – 5 ročného)? Čo môže spôsobiť prehliadanie oneskorení, nedostatkov u dieťaťa? Aké sú dôsledky oneskorovania vo vývine? Ako môžeme minimalizovať negatívne následky a ideálne – ako im predísť?

Kedy: 19. 11. 2020 o 17:00 – 18:30
S kým: Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

24. 11. 2020

O detskom hneve

Rodičovstvo je veľmi stresujúce zamestnanie. Opakovane si ako rodičia hovoríme, že budeme k deťom láskaví, trpezliví a milujúci a zaskočí nás, keď sa zrazu vidíme ako kričiaci šialenci. Deti dokážu človeka občas naozaj veľmi nahnevať. Ako vyjadriť pocity hnevu a pritom neublížiť? Ako v pokoji riešiť rodinne konflikty? Ako sa vyrovnať s vlastnými silnými emóciami i s emóciami svojich detí? Odpovede na tieto otázky sa pokúsime hľadať na tomto webinári.

Kedy: 24. 11 . 2020 o 17:00 – 18:30
S kým: Mgr. Bibiana Helexová

1. 12. 2020

Môže mať moje dieťa autizmus?

Autizmus, alebo aj poruchy autistického spektra sú v poslednom období stále častejšie skloňovaná téma medzi rodičmi ale aj odborníkmi. Môže za to prudký nárast výskytu tohto ochorenia v populácii, ale aj zlepšenie skríningových metód v poradniach pediatrov. Aké sú prvé varovné príznaky pre toto ochorenie? Ako má rodič postupovať, keď má obavy o vývin svojho dieťaťa? Do kedy má význam čakať, či sa dieťa rozhovorí samo? Aký je postup pri skríningu, ako má ďalej pokračovať diagnostika a včasné intervencie, cielená terapia?

Kedy: 1. 12. 2020 o 17:00 – 18:30
S kým: Mgr. Hana Celušáková, PhD.

8. 12. 2020

Deti v kríze – ako im pomôcť?

Ako rodičia často váhame, čo a ako s deťmi hovoriť o náročných životných situáciách. Nie je to len aktuálna pandémia, ktorá nás stresuje. Je to mnoho iných životných udalostí (strata zamestnania, úmrtia v rodine, problémy vo vzťahoch), ktoré sa chtiac, či nechtiac týkajú aj našich detí. Ako porozumieť krízovým situáciám? Ako sa na ne dá nahliadať? Čo je základom v poskytovaní psychologickej „prvej pomoci“ deťom a mladým ľuďom? Na čo dávať pozor a čo si u detí všímať? Kedy je čas vyhľadať odborníka? Aj o tom bude táto prednáška.

Kedy: 8. 12. 2020 o 17:00 – 18:30
S kým: Mgr. Miroslava Zimányiová, PhD.

Prihlásenie:

Prihláste sa prosím cez prihlasovací formulár, kapacita prednášok je obmedzená, aby bol priestor na zodpovedanie otázok. – V TEJTO CHVÍLI JE KAPACITA NIEKTORÝCH PREDNÁŠOK NAPLNENÁ A UŽ NIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ. NA EŠTE VOĽNÉ MIESTA SA PRIHLÁSITE TU. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Cena:  bezplatne

Podmienky účasti

Prednášky s diskusiou sa realizujú online, cez aplikáciu ZOOM. Záujemca/záujemkyňa sa prihlási cez formulár. Zaregistrujeme Vás a v deň konania prednášky, na ktorú ste sa prihlásili, vám zašleme mailom pozvánku na ZOOM. Pozvánku zasielame len prihláseným, nebude verejne dostupná.

Podujatia sú podporené grantom z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Dotáciou mestskej časti Dúbravka a Nadáciou Volkswagen v rámci projektu „Budúcnosť aj s autizmom”.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Program pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré v nasledujúcom šk. roku začnú navštevovať 1. ročník ZŠ alebo...

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...