Čo ponúkame

Psychoterapia

je dlhodobejšia práca s klientom. Ide v nej o liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami, ako sú rozhovor, neverbálne správanie, emócie, vytváranie vzťahu medzi terapeutom a klientom…

Psychoterapia môže napomáhať zvládaniu ťažkostí, zdolávaniu náročných životných situácií. Môže tiež byť prostriedkom osobnostných zmien a väčšieho sebaporozumenia. Zároveň môže prispieť k úprave rôznych symptómov a k vnútornému uvoľneniu.

Nakoľko sa psychoterapia venuje aj problematickým aspektom v živote klienta, dotýka sa citlivých miest, čo môže byť prežívané ako nepríjemné. Najmä v začiatočnej fáze terapie sa môže stav prechodne zhoršiť.

V ramci filozofie Centra pre rodinu a komplexnosti poskytovania našich služieb sme chceli obsiahnuť celé vekové spektrum klientov.

Ponúkame psychoterapiu:

Vychádzame z psychoterapeutických prístupov Na človeka zameranej terapie (PCA), Gestalt terapie a KBT.

Môže sa Vám ešte páčiť...