Pre odborníkov

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na seminár Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop práce s terapeutickým materiálom Rodinná doska – Familienbrett.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na online workshop Poruchy autistického spektra zameraný najmä na etiopatogenézu ochorenia, diagnostické kritéria a...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o vzťahovej väzbe. Cieľom je oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na online workshop Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na prezenčný workshop Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Psychologické aspekty perinatálnej starostlivosti – zameraný najmä na psychologické aspekty prežívania životnej...

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Motivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmi. Pomocou motivačných rozhovorov...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na dva a pol ročný vzdelávací cyklus v arteterapii u Beate Albrich, ktorý začne...

Centrum pre rodinu Kvapka si Vás dovoľuje pozvať na workshop s Barborou Kuchárovou. Tento workshop účastníkom/čkam ponúka základnú orientáciu v...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o téme prenosu a protiprenosu v pomáhajúcom vzťahu. Cieľom je predstaviť a precvičiť...

Centrum pre rodinu Kvapka si Vás dovoľuje pozvať na workshop s Barborou Kuchárovou na tému burn-out v pomáhajúcich profesiách. Tento...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Paliatívna starostlivosť. Cieľ tohto workshopu je ukázať dospelého ČLOVEKA v pozadí utrpenia,...

Centrum pre rodinu Kvapka v spolupráci s PCA Inštitútom Ister Vás pozýva na skupinové supervízne stretnutie s klinickým psychológom, psychoterapeutom...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na Masky – kreatívny workshop v arteterapii s Beate Albrich.

...